Regulamin

 

Zamawiający powinien zapoznać się z poniższym regulaminem 

§1 Postanowienia ogólne

Sklep jest własnością Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych, Edukacyjnych „Karolina”

ul. bł. Karoliny Kózkówny 69, 33-133 Zabawa, które jest  zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 8733171411, Regon: 120716547

§2 Składanie zamówień 

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
2. Zamówienia mogą być składane tylko za pośrednictwem sklepu.
3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 
4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. 
6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

7. Gdy zamawiający nie opłaci zamówienia lub nie wybierze sposobu płatności zamówienie uznaje się za nieważne, po upływie 14 dni.

Towar 

1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

§3 Koszty i termin wysyłki 

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 
2. Sklep dołoży wszelkich starań,  aby przesyłka została dostarczona zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu. 
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „koszty dostawy”.
4. Przesyłki wysyłane za granicę muszą być wcześniej potwierdzone telefonicznie pod nr tel. 146781448

 5. Data wysłania liczona jest od przekazania przesyłki do przedstawiciela Poczty Polskiej ( nie od daty nadania)

6. Zamówiony towar zostaje wysłany do 5 dni roboczych od zamówienia ( pobranie) lub wpłaty na konto.

§4 Płatności 

1. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT lub paragonem. 
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w gotówce (przy odbiorze towaru w siedzibie firmy), za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub przelewem na konto bankowe sklepu. 

§5 Procedura reklamacji 

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.) 

Konsument, który dokonał zakupu w sklepie może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki bez podawania przyczyny. W takim wypadku odsyła produkt na swój koszt, a sprzedawca ma obowiązek zwrócić mu jedynie cenę produktu oraz koszt najtańszego, zwykłego sposobu dostawy towaru, jaki dostępny jest w sklepie. Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

W przypadku wymiany przedmiotu ( zazwyczaj dotyczy to pierścienia) na inny ( rozmiar) klient pokrywa jedynie dodatkowy koszt przesyłki. 

§6 Zwrot pieniędzy 

Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w gotówce w zależności od wyboru dokonanego przez klienta. 

§7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§8 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.  
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
3. Data opublikowania regulaminu 10.02.2018 r.